Правила за онлайн резервиране

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ
Приложима от 01.07.2021 г.
Основни разпоредби за онлайн резервация на стаи и услуги в Мястото за настаняване.

Област на приложение
Тези общи условия са валидни за индивидуална резервация на стаи и услуги в Мястото за настаняване от клиенти, използващи TravelLine: Booking Engine.

Резервация
а) Вашето решение да направите резервация се изпраща при Ваше поискване до Мястото за настаняване автоматично.
б) Посреднически услуги, предоставени от TravelLine. на Клиентите са безплатни. Поради това е забранена препродажба на стаите, резервирани чрез TravelLine: Booking Engine. Също така е забранено преотдаване на стаите на трети лица на по-високи цени, отколкото са определени в TravelLine: Booking Engine.

Анулиране на резервация

а) За да се избегнат недоразумения, анулирането на резервация трябва винаги да се извършва чрез TravelLine: Booking Engine. Това е изключително важно така, че уведомлението за анулирането на резервация да се достави до мястото за настаняване навреме. Анулирането на резервация може да се извърши само чрез TravelLine: Booking Engine, като се използва линка за анулиране и паролата, посочени в потвърждението на резервация, изпратено до Вас по електронната поща по време на резервационната процедура. Когато се  анулира резервацията клиентът получава Анулирането на резервацията. Ако не можете да използвате линка за анулиране и парола, моля, свържете се с Отдела за резервации на избраното място за настаняване

б) Ако използвате електронния начин на плащане с Вашата банкова карта или електронни пари, когато анулирате резервацията си в срок, парите ще бъдат изпратени обратно до банковата карта или електронен портфейл, с коя(й)то е бил(а) използван(а) по време на резервационната процедура за около 45 работни дни от момента, в който сме получили анулирането на резервацията. Времето между връщането и получаването на парите от клиента зависи от вътрешните банкови процедури и вътрешните процедури на платежните системи.

в) Ако използвате начина на плащане „Кредитна карта (гаранция)“ и анулирате отменяема резервацията си навреме, размерът на парите, удържани от Вашата кредитна карта, ще бъде възстановени от мястото за настаняване. Ако анулирате резервацията си, препоръчваме Ви да се свържете с мястото за настаняване, за да разрешите въпроса по удобен начин.

г) Ако използвате отложено плащане, за да платите резервацията си и анулирате резервацията си, платежната система, която предоставя услуги за организиране на отложено плащане, връща сумата, която сте платили. След като анулирате резервацията, мениджърът на платежната система ще се свърже с Вас. Парите ще ви бъдат върнати по начина, по който искате като се приспадне комисионата на платежната система.

д) В случай на късно анулиране на резервация или непристигане на госта, мястото за настаняване може да приложи наказателна санкция на клиента.

Правилата за късно анулиране и точните условия и наказателните санкции се изпращат от всяко място за настаняване индивидуално. По време на процедурата за резервация, моля, прочетете условията на резервацията, правилата за специалните оферти, както и условията за късната анулация, които са посочени на уеб страницата на мястото за настаняване, във формата за резервации и във ваучера.
В случай на ранно (предсрочно) напускане на клиента, мястото за настаняване може да подаде оплаквания до клиента за причинените загуби.

Информацията относно мястото за настаняване

Международната класификация на местата за настаняване с различен брой звезди отразява нивото на услугата на мястото за настаняване. Тази информация не е значима. Допълнителната информация за мястото за настаняване и тяхното описание се предоставя от мястото за настаняване. TravelLine не отговаря за условията за проследяване на точността и за наследството на такава информация.

Цената на стаите и услугите в мястото за настаняване

а) Всички цени, определени в TravelLine: Booking Engine се представят от мястото за настаняване и са валидни за всякакъв вид резервации, направени чрез онлайн резервационната система TravelLine.
б) Резервацията на стаи се обработва на цени, валидни за периода на предполагаемото време на престой в мястото за настаняване. По време на резервационната процедура специалните ценови предложения, определени от мястото за настаняванет в TravelLine: Booking Engine се прилагат автоматично. Мястото за настаняване гарантира, че определената цена на стаите и услугите е задължителна за всяка резервация.
в) Всички цени са приложими за една стая и избрания период на престой в мястото за настаняване, включително услугите, посочени в описанието на стаята. При вътрешните документи на мястото за настаняване той трябва да посочи в TravelLine: Booking Engine препоръчителната цена на услугата, включително всички данъци. Но цените могат да бъдат показани без някои местни данъци и такси.
г) Всички цени, посочени в системата за онлайн резервации TravelLine, са зададени в съответната валута.

Сигурност на информацията

а) Данните, въведени от клиента, се трансферират до мястото за настаняване само в степента, необходима за резервиране на стаи в избраното място за настаняване. Освен това данните, въведени от клиента, могат да бъдат използвани за предаване на третата страна. Такива трети страни могат да се свържат с клиента по електронна поща, например, за да получат обратна връзка за качеството на услугата. В същото време, когато клиентът получи първото електронно писмо от трета страна, той или тя има възможност да откаже последващ мейлинг.
б) Съгласявайки се с тези Условия за услуги от СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ клиентът се съгласява със събирането, систематизирането, натрупването, съхранението, подобряването (актуализирането, промяната), използването, прехвърлянето към избраното място за настаняване, неперсонализирането, премахването на личните им данни: фамилия, име, имейл адрес, телефонен номер, гражданство. Тези лични данни се изискват за да се предоставят на клиентите услугите или да се отговори на исканията на клиентите. Посочените лични данни се показват във ваучера, отчетни листове и счетоводни документи. Клиентът дава съгласие за извършване на действия, които не противоречат на действащото законодателство на Руската Федерация и на Република България по отношение на личните данни. И също и за постигане на целите, определени в Условията за услуги, включително: онлайн резервация на избрано място за настаняване, изготвяне на отчети и счетоводна документация, както и за получаване на обратна информация за качеството на услугата в резервираното място за настаняване.
В случай на предоставяне на клиент на рекламни и маркетингови материали, той или тя ще получи и възможност да се отпише от получаването на такива материали в бъдеще.

Разни

Цялата информация в TravelLine: Booking Engine е комбинирана с висока точност. Но може да има някои грешки и печатни грешки. Цялата информация, свързана с мястото за настаняване, като снимки, описание на мястото за настаняване, описание на помещенията, услуги, цени и др., се поставя в TravelLine: Booking Engine от ръководителите на мястото за настаняване. Мястото за настаняване е отговорно за всички неточности, които се появяват в информацията. Наименованието TravelLine и логото TravelLine съчетават регистрираната търговска марка на TravelLine. Другите наименования на продукти или фирми, споменати в тази уеб-услуга, могат да бъдат регистрирани търговски марки на техните притежатели.

Отговорност

При използването на TravelLine: Booking Engine и също така при обработката на резервацията Вие се съгласявате с условията на настоящите Условия за услуги от СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на несъгласие с някое от горепосочените условия, ние силно препоръчваме да спрете използването на TravelLine: Booking Engine. Продължаването на използването на TravelLine: Booking Engine се счита за недвусмислено приемане на всички условия на това Споразумение.